Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Internationell trädgårds- och lantbruksproduktion

Internationell trädgårds- och lantbruksproduktion

Utfšrandeplaner
Kod: LL12IN
Namn: Internationell trädgårds- och lantbruksproduktion
SP totalt: 15 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Se kursspecifika förkunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Se kursspecifika kompetenser
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen