Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Företagsamhet och marknadsföring » Investering och finansiering

Investering och finansiering

Utfšrandeplaner
Kod: LL12FM03
Namn: Investering och finansiering
SP totalt: 5 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till betalningsströmmarna i företaget och faktorer som påverkar dessa. Studerande skall kunna göra upp en omfattande ekonomiplan med alternativa produktionsberäkningar för ett gårdsföretag med hjälp av tillgängliga excelkalkylprogram samt kunna beräkna de olika alternativens lönsamhet och likviditet. Studerande skall kunna göra upp budgetar för gårdsföretag och investeringskalkyler utgående från bestämmelser om investeringsstöd. Studerande skall känna till och kunna tillämpa principerna för värdering av lantbruks- och skogsegendom.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Företagets betalningsströmmar
Ekonomiplan
Uppgörande av budget
Investeringskalkyler
Värdering av lantbruks- och skogsegendom

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar, distansuppgifter på moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen