Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Företagsamhet och marknadsföring » Startande och övertagande av företag

Startande och övertagande av företag

Utfšrandeplaner
Kod: LL12FM02
Namn: Startande och övertagande av företag
SP totalt: 7 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 7    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande kunskaper i ekonomiskt tänkande och ser möjligheter till självständigt företagande. Studerande känner till olika företagsformer. Studerande vet hur man startar och övertar ett företag. Studerande känner till och förstår lantbruksbokföringens grunder samt lant- och skogsbruksbeskattningens grunder. Studerande kan använda de vanligast förekommande dataprogrammen för lantbruksbokföring och kan utföra en praktisk resultatanalys. Studerande innehar kunskaper gällande specialfrågor inom lantbruksbokföring, lantbruksbeskattning, fastighetsbeskattning, HFD-beslut, företagsbeskattning och skattedeklaration. Studerande känner till och förstår generationsväxlingsprocessen med beakatande av sociala, ekonomiska och juridiska aspekter. Studerande kan göra upp en ekonomiplan för ett landsbygdsföretag.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Företagsformer
Startande och övertagande av företag
Generationsväxling
Lantbruksbokföring med stöd av VAKKA-programmet
Lantbruks- och skogsbeskattning
Deklaration och resultatanalys
Landsbygdsföretagets stöd och stödformer


Förverkligande:

Närstudier 2 dagar, distansuppgifter i Moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen