Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Företagsamhet och marknadsföring » Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Utfšrandeplaner
Kod: LL12FM01
Namn: Redovisning, företagsanalys och marknadsföring
SP totalt: 8 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 8    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande uppnår en insikt i företagets ekonomiska processer och kan bokföra olika verifikat samt uppgöra bokslut. Studerande förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen. Studerande kan analysera marknaden och förstår hur resultatet kan användas i marknadsplaneringen samt identifiera regionens särdrag och dess småföretag. Studerande kan identifiera företagets kundprocesser, förstår grundförutsättningarna för skapande av kundrelationer samt förstår principerna för en kundorienterad verksamhet. Studerande vet vad som påverkar konsumtionsbeteendet och skall kunna planera marknadsföringen för ett småföretag med beaktande av företagets möjligheter och tänkbara kundgrupper.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Bokföring
Bokslut
Marknads- och omvärldsanalys
Kundrelationer och konsumtionsbeteende

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar, distansuppgifter på Moodle, projekt, litteraturtentamen


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen