Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Företagsamhet och marknadsföring

Företagsamhet och marknadsföring

Utfšrandeplaner
Kod: LL12FM
Namn: Företagsamhet och marknadsföring
SP totalt: 20 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Se kursspecifika förkunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Se kursspecifika kompetenser
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen