Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Naturbrukets odlingsprocesser » Analys av odlingsföretag

Analys av odlingsföretag

Utfšrandeplaner
Kod: LL12NO02
Namn: Analys av odlingsföretag
SP totalt: 5 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall kunna analysera ett verkligt landsbygdsföretag med växtodling, utgående från markbördighet, jordart, växtnäringsstatus, bevattnings- och klimatförhållanden samt föreslå åtgärder för att minimera växtnäringsförluster. Studerande kan göra upp och analysera växtnäringsbalanser. Studerande kan föreslå förändringar i den befintliga växtodlingen utgående från biologiska, tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Växtnäringshushållning och växtnäringsbalanser
Miljöanalys
Utveckling av befintlig växtodling
Företagsutveckling

Förverkligande: Samarbete med landsbygdsföretag med växtodling, projekt, distansuppgifter på Moodle, seminarium.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen