Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Naturbrukets odlingsprocesser » Rationell växtodling

Rationell växtodling

Utfšrandeplaner
Kod: LL12NO01
Namn: Rationell växtodling
SP totalt: 5 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling 35 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan beskriva och analysera de viktigaste processerna i odling och dess tekniska system med hjälp av grundbegrepp från fysik, speciellt mekanik, kemi samt biologi. Studerande kan mäta och beräkna samt rimlighetsbedöma dessa processer och företeelser inom odling. Studerande kan förklara relevanta hydrologiska och klimatmässiga begrepp samt redogöra för jordarternas, de vanligste odlingssubstratens och gödselmedlens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper och hur dessa påverkar växten. Studerande kan tillämpat planera gödsling, kalkning, täckdikning, bevattning, jordförbättrande åtgärder samt växtföljd med beaktande av olika miljöfaktorer. Studerande har förmåga att göra upp tillämpade odlingsplaner och odlingskartor för gårdar med stöd av lämplig programvara (WISU och Excel).
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Grunder i fysik, speciellt mekanik, och kemi
Naturbrukets odlingsprocesser
Hot mot lant- och trädgårdsnäringens produktionsresurser och miljöpåverkan
Uppgörande av odlingsplaner med stöd av WISU och Excel

Förverkligande:

Närstudier 4 dagar, distansuppgifter på Moodle, odlingsplanering på WISU samt litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen