Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma studier i växtodling » Landsbygdsföretagets energiförsörjning

Landsbygdsföretagets energiförsörjning

Utfšrandeplaner
Kod: ll12gv07
Namn: Landsbygdsföretagets energiförsörjning
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till träenergins betydelse som förnyelsebar energikälla och kan planera tillvaratagandet av biobränslen i olika skeden av skogens omloppstid.

Studerande är på en grundläggande nivå insatt i produktion av biobränslen på åkermark.

Studerande är medveten om olika bioenergilösningar för uppvärmning av växthus.

Studerande kan använda matematiska metoder för att lösa naturbruksrelaterade problem inom bioenergiområdet och kan tolka matematiska funktioner.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Bioenergi, produktion och utnyttjande
Exceltillämpningar
Matematisk problemlösning och funktioner

Förverkligande:

1 dag närstudier, distansuppgifter på Moodle, projektuppgift och litteraturtentramen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen