Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma studier i växtodling » Praktiska grunder i naturbruksarbeten

Praktiska grunder i naturbruksarbeten

Utfšrandeplaner
Kod: LL12GV05
Namn: Praktiska grunder i naturbruksarbeten
SP totalt: 6 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande introduceras praktiskt i yrket och skall kunna utföra och beskriva vanligt förekommande produktionsarbeten i ett landsbygdsföretag med växtodling, med beaktande av gällande arbetarskyddsbestämmelser.

Lagerbyggnader, ekonomibyggnader och relevant inomgårdteknik, med beaktande av rationell gårdsplanering, blir bekanta för studerande.

Studerande lär sig använda traktorer och vanligt förekommande fältmaskiner för fält- och frilandsodling av vanliga jordbruks- och trädgårdsväxter, samt att utföra daglig maskinservice.

Studerande inhämtar de kompetenser som motsvarar följande kortutbildningar: första hjälp, arbetssäkerhet, heta arbeten och hygienpass.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Praktiska produktionsarbeten på växtodlingsgården
Traktorhantering och service
Praktisk maskinhantering och basservice
Växtodlingsgårdens lager- och ekonomibyggnader
Inomgårdsteknik
Kortutbildningar: första hjälp, arbetssäkerhet, heta arbeten och hygienpass

Förverkligande:

3 dagars närstudier med praktiska övningar, distansuppgifter på Moodle, litteraturtentamen, kortutbildningar på valfri plats eller i Novia


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen