Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Lantbruk » Husdjurens hälsovård

Husdjurens hälsovård

Utfšrandeplaner
Kod: ll12la05
Namn: Husdjurens hälsovård
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande lär sig grunderna i husdjurens hälsovård med tyngdpunkt på sjukdomsförebyggande åtgärder. Studerande förstår betydelsen av hygien och andra förebyggande åtgärder som gör att djuren hålls friska och produktionsdugliga. Studerande känner till de vanligaste smittovägarna och sjukdomsalstrarna. Studerande inhämtar kunskap om husdjurens vanligaste sjukdomar och kan redogöra för förebyggande åtgärder, symptom och behandling. Studerande får en inblick i de regler, krav och begränsningar som inverkar på husdjursproduktionen och hur dessa påverkar produktionsförutsättningarna.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Husdjurens hälsovård
Djursjukdomar
Djurskyddslagstiftning och bestämmelser

Förverkligande:

Närstudier 1,5 dagar, distansuppgifter på Moodle, litteratur-tentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen