Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Lantbruk » Förutsättningar för husdjursproduktion

Förutsättningar för husdjursproduktion

Utfšrandeplaner
Kod: ll12la07
Namn: Förutsättningar för husdjursproduktion
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå husdjurens anatomi och fysiologi och dess inverekan på utfodringen samt hur fortplantningen fungerar för olika arter. Studerande skall känna till olika husdjursraser och väsentliga skillnader mellan dem. Studera skall förstå vilka krav olika djurslag som nötkreatur, svin, fjäderfä och får ställer på sin miljö och sin skötsel vid olika former av produktion.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Husdursanatomi och fysiologi
Fortplantning
Husdjursraser
Produktionsmiljöer

Förverkligande:

Närstudier 1,5 dagar, distansuppgifter på Moodle, litteratur-tentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen