Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Lantbruk » Odling av potatis och sockerbeta

Odling av potatis och sockerbeta

Utfšrandeplaner
Kod: ll12la03
Namn: Odling av potatis och sockerbeta
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå de syften man kan ha då man odlar potatis och sockerbeta samt utgående från växtfysiologiska grunder välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Odling av potatis och sockerbeta
Odlingsplanering
Odlingsteknik inklusive växtskydd
Kvalitet
Ekonomi och stöd

Förverkligande:

Närstudier 2 dagar, distansuppgifter på Moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen