Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Lantbruk » Odling av vallväxter

Odling av vallväxter

Utfšrandeplaner
Kod: ll12la02
Namn: Odling av vallväxter
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå de syften man kan ha då man odlar vallväxter samt utgående från växtfysiologiska grunder välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande skall känna till övriga möjligheter att odla grovfoder, utöver flerårig vall, och skall bekanta sig med alternativ för konservering av grovfoder och spannmål.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Odling av vallväxter
Odlingsplanering
Odlingsteknik inklusive växtskydd
Kvalitet
Ekonomi och stöd

Förverkligande:

Närstudier 2 dagar, distansuppgifter på Moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen