Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Lantbruk » Odling av spannmål och oljeväxter

Odling av spannmål och oljeväxter

Utfšrandeplaner
Kod: ll12la01
Namn: Odling av spannmål och oljeväxter
SP totalt: 6 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall inhämta grundläggande kunskaper om planering av vårbruk och etablering av jordbruksgrödor med avseende på markegenskaper, produktionsteknik och maskinkedjor samt kan göra grundläggande produktionskostnads- och investeringskalkyler. Studerande skall förstå de syften man kan ha då man odlar spannmål och oljeväxter, samt utgående från växtfysiologiska grunder välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik. Studerande skall känna till de för produktkvaliten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Vårbruk och etablering av jordbruksgrödor
Vårbruksteknik
Produktionskostnads- och investeringskalkyler
Odling av spannmål och oljeväxter
Odlingsplanering
Odlingsteknik inklusive tillämpat växtskydd
Kvalitetsparametrar
Ekonomi och stöd

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar, distansuppgifter på Moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen