Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Lantbruk

Lantbruk

Utfšrandeplaner
Kod: ll12la
Namn: Lantbruk
SP totalt: 25 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 25    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling 35 sp
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande förvärvar kursspecifika yrkeskompetenser inom växt-och husdjursproduktion ingående i agrolog (YH) - examen.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen