Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma studier i växtodling

Gemensamma studier i växtodling

Utfšrandeplaner
Kod: LL12GV
Namn: Gemensamma studier i växtodling
SP totalt: 35 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 35    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande introduceras i yrkeshögskolestudierna som helhet och blir förtrogen med yrkeshögskolans verksamhet.

Studerande kan arbeta självständigt och utforma sin studieplan med beaktande av den individuella yrkesprofileringen.

Studerande behärskar grunderna i informationssökning och datoranvändning och kan arbeta nätbaserat.

Studerande känner till lantbruks- och trädgårdsbranschen i Finland samt förstår lantbruks- och miljöpolitikens betydelse för verksamhetsmöjligheterna för lantbruks- och trädgårdsföretagen.

Studerande inhämtar kursspecifika kompetenser gällande marklära och odlingssubstrat, växtnäringslära, växtskydd, praktiska grunder i naturbruksarbeten samt produktion på gårdens skogsmark.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen