Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Turism » Yrkesstudier » Serviceledning inom turism » Serviceföretagets strategiska planering 2

Serviceföretagets strategiska planering 2

Utfšrandeplaner
Kod: TU10SL05
Namn: Serviceföretagets strategiska planering 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan utnyttja strategier som ett redskap för styrning av serviceverksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen