Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Turism » Yrkesstudier » Serviceledning inom turism » Påverkan och kommunikation i serviceföretaget 1

Påverkan och kommunikation i serviceföretaget 1

Utfšrandeplaner
Kod: TU10SL06
Namn: Påverkan och kommunikation i serviceföretaget 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har en fördjupad kunskap i tjänstemarknadsföring
- kan planera, genomföra och bedöma marknadsföringsåtgärder
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen