Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet » Ekonomisk matematik 1

Ekonomisk matematik 1

Utfšrandeplaner
Kod: FE10EP05
Namn: Ekonomisk matematik 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- kan utföra olika ekonomiska beräkningar som förekommer i företag
- kan tolka beräkningar och använda kalkylprogram
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen