Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete och projektkunnande » Teambildning 1

Teambildning 1

Utfšrandeplaner
Kod: FE10TP03
Namn: Teambildning 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- förstår principerna för grupp- och teamarbete
- tar andra människor i beaktande och kan lyssna till andra
- förstår grunderna i gruppdynamik och samarbete mellan människor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen