Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Vägen till framgång i studier » Individuell inlärning 1

Individuell inlärning 1

Utfšrandeplaner
Kod: FE10FS02
Namn: Individuell inlärning 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-känner sin egen inlärningsstil och har förmågan att lära sig självständigt och att utveckla sin egen inlärningsstil
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-kan självständigt söka information från olika källor och kombinera information till användbar information
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen