Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Dramaturgiskt skrivande

Dramaturgiskt skrivande

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU93
Namn: Dramaturgiskt skrivande
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
-Känner till olika dramaturgiska modeller.
-Har kunskap i dramaturgiskt skrivande.
-Producerar och analyserar kortare texter utgående från ett medvetet dramaturgiskt tänk.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen