Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Grundstudier » Branschspecifika studier

Branschspecifika studier

Utfšrandeplaner
Kod: UOKUÖ10bs
Namn: Branschspecifika studier
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen