Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Grundstudier » Branschspecifika studier

Branschspecifika studier

Utfšrandeplaner
Kod: UOKUÖ10BS
Namn: Branschspecifika studier
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen