Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Praktik » Klinisk vård 5 » Praktik 2 inom vårdens grunder

Praktik 2 inom vårdens grunder

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV04
Namn: Praktik 2 inom vårdens grunder
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Vårdens grunder teori 7 sp
Vårdens grunder i laboratoriemiljö 6 sp
Praktik 1 inom vårdens grunder
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har evidensbaserad kunskap och förståelse för den enskilde patientens särdrag inom grundvården
-kan skapa en naturlig vårdrelation till patienten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Förverkligas som avlönat sommararbete


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen