Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Lärdomsprov » Lärdomsprov » Utvecklingsarbete i hälsovård

Utvecklingsarbete i hälsovård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10EH03
Namn: Utvecklingsarbete i hälsovård
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik 1 och 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-kan utveckla och visa sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska sakkunniguppgifter i anslutning till de fördjupade yrkesstudierna
-kan tillämpa och vidareutveckla forskningsresultat inom temaområdet som varit i fokus för lärdomsprovet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen