Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Maskin- och produktionsteknik » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod: MP10LP
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

-kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska uppgifter
-kan självständigt och i team planera och genomföra ett större projekt
-kan dokumentera och redogöra för sitt arbete på ett strukturerat sätt
-skapa kontakter till arbetslivet

Lärdomsprovsprocessen:
-anhållan om ämnet för lärdomsprovet
-planering av arbetet
-utförande av arbetsuppgifterna
-dokumentering och presentation
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil): 7198_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen