Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Uppdragsprojekt 9 » Film och dokumentation

Film och dokumentation

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU03
Namn: Film och dokumentation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

-Kan genomföra ett kortfilmsprojekt (manus, inspelning och editering)
- Bekantar sig med och vidgar sin förståelse för virtuell marknadsföring.
- Startar en professionell/yrkesrelaterad blogg.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen