Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Uppdragsprojekt 9 » Dramapedagogik 5 Publikarbete

Dramapedagogik 5 Publikarbete

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU02
Namn: Dramapedagogik 5 Publikarbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan planera och genomföra publikarbete för olika institutioner t.ex. teatrar, orkestrar och muséer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen