Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Uppdragsprojekt 9 » Improvisation 3

Improvisation 3

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU01
Namn: Improvisation 3
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan själv såväl använda olika improvisationsmetoder som förmedla dem till en grupp
- Kan anpassa metod och ledarstil till gruppens behov
- Bekantar sig med almänna stilar inom tillämpat drama.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen