Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Uppdragsprojekt 9

Uppdragsprojekt 9

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU0
Namn: Uppdragsprojekt 9
SP totalt: 13
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 13    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Har färdighet att utveckla, genomföra och utvärdera publikarbete för olika institutioner
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen