Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Valfria studier » Valfria studier » Musik

Musik

Utfšrandeplaner
Kod: SC10VA03
Namn: Musik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har kännedom om musikens historia och olika musikstilar.
- Har kännedom om grunderna i sång och rytm.
- Förstår musikens potential som meningsskapare inom teater och drama.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen