Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Valfria studier » Valfria studier » Mask och Clown_DT

Mask och Clown_DT

Utfšrandeplaner
Kod: SC10VA02
Namn: Mask och Clown_DT
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Improvisation 1- 2 och Rörelse 1-2
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har kännedom om clown- och maskteknik
- Har praktisk erfarenhet av clown- och maskteknik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen