Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Valfria studier » Valfria studier » Fysisk teater_DT

Fysisk teater_DT

Utfšrandeplaner
Kod: SC10VA01
Namn: Fysisk teater_DT
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Improvisation 1-2 , Rörelse 1-4
Kursspecifika kompetenser: -
Studerande

har kunskap i fysiskt uttryck
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen