Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/ uppdragsprojekt 8 » Regi 2_DT

Regi 2_DT

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU81
Namn: Regi 2_DT
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Regi 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har fördjupad insikt i teaterns teckensystem
- Har fördjupad analysförmåga i arbete med en pjäs och har utvecklat en regiplan
- Kan regissera en pjäs
- Har vidareutvecklat sitt personliga ledarskap som regissör
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen