Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/ uppdragsprojekt 8

Läro-/ uppdragsprojekt 8

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU8
Namn: Läro-/ uppdragsprojekt 8
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Förstår betydelsen av läsarten
- Förstår regissörens uppgift inom en teaterproduktion
- Kan fungera som regissör
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen