Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro- / uppdragsprojekt 5 » Rörelse 3

Rörelse 3

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU73
Namn: Rörelse 3
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Rörelse 3
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har grundläggande kunskaper i komposition och koreografi
- Har förvärvat förbättrad styrka och smidighet
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen