Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro- / uppdragsprojekt 5 » Scenframställning 4_DT

Scenframställning 4_DT

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU72
Namn: Scenframställning 4_DT
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Scenframställning 1-3
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan utveckla ett konstnärligt projekt utgående från pedagogiska målsättningar
- Kan genomföra en TIU-föreställning enligt devising-metod
- Kan förena teaterkonst med dramapedagogik inom ramen av ett projekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen