Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro- / uppdragsprojekt 5 » Dramapedagogik 4 TIU

Dramapedagogik 4 TIU

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU71
Namn: Dramapedagogik 4 TIU
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Dramapedagogik 1-2
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Förstår grundläggande tankesätt i TIU metoden(teater i undervisningen)
- Kan utveckla och genomföra ett konstnärligt- pedagogiskt projekt på basen av dramapedagogiska genrer och arbetssätt i form av en TIU-föreställning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen