Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro- / uppdragsprojekt 5

Läro- / uppdragsprojekt 5

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU7
Namn: Läro- / uppdragsprojekt 5
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 20    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan genomföra ett teaterprojekt med pedagogiska målsättningar från idé till föreställning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen