Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läroprojekt 6 » Röst och text 2

Röst och text 2

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU62
Namn: Röst och text 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Röst och rörelse 1, Röst och text 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har vidgat användningsmöjligheterna för den egna rösten som uttrycksmedel
- Har vidareutvecklat andningstekniken samt röst och taltekniken
- Har utvecklat en korrekt artikulation
- Har förvärvat erfarenhet av att genomföra ett textgestaltningsprojekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen