Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läroprojekt 6 » Improvisation 2

Improvisation 2

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU61
Namn: Improvisation 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Improvisation 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan improvisera på basen av olika metoder t.ex. Keith Johnstone, Viola Spolin och Tjechov
- Har vidareutvecklat iakttagelseförmåga, fantasi, närvaro, koncentration, kontakt, lyhördhet och samspel inom sceniskt arbete
- Har vidareutvecklat gestaltningsförmåga och spontanitet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen