Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läroprojekt 6

Läroprojekt 6

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU6
Namn: Läroprojekt 6
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Har vidareutvecklat arbetsverktyg för konstnärligt teaterarbete
- Kan utföra mindre regiuppdrag
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen