Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Kulturkunskap

Kulturkunskap

Utfšrandeplaner
Kod: UOKUÖ10KK01
Namn: Kulturkunskap
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Teaterhistoria och dramapedagogik 3
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- känner till och utvecklar förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper utgående från ett föränderligt och mångkulturellt samhälle
- utvecklar en förståelse av kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext
- har förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling
- utvecklar en förståelse för samtidskulturen, dess vardag och praktik och en förmåga att självständigt och i grupp tolka omgivningen på ett kritiskt och konstruktivt sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen