Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läroprojekt 4 » Dramapedagogik 3, Historia och teori

Dramapedagogik 3, Historia och teori

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU052
Namn: Dramapedagogik 3, Historia och teori
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Dramapedagogik 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har kunskap i dramapedagogisk teori och historia
- Känner till dramapedagogiska strömningar och begrepp
- Har utvecklat förståelse för dramapedagogikens betydelse från det postmoderna till det globala samhället
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen