Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läroprojekt 4 » Teaterhistoria

Teaterhistoria

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU051
Namn: Teaterhistoria
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har grundläggande kunskaper i teaterhistoria
- Kan transformera teaterhistorisk kunskap till konstnärlig gestaltning
- Förstår relationen mellan teater och samhälle
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen