Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läroprojekt 4

Läroprojekt 4

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU05
Namn: Läroprojekt 4
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan kritiskt granska historien och sin samtid utgående från ett kulturhistoriskt perspektiv
- Känner den dramapedagogikens och teaterkonstens historiska utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen