Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 7 » Scenframställning 3_DT

Scenframställning 3_DT

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU44
Namn: Scenframställning 3_DT
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Scenografi och Scenframställning 2.
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan ta ett utökat ansvar för en scenproduktion
- Kan ta ett utökat ansvar för marknadsföringen av ett projekt
- Kan tilllkalla och genomföra en presskonferens
- Har vidareutvecklat sin skådesperlarkonst
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen