Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 7 » Scenografi

Scenografi

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU41
Namn: Scenografi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Scenteknik
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har utvecklat ett scenografiskt tänkande
- Kan grunderna i scenografins historia
- Har kunskap i materiallära och kan lösa scenografiska problem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen