Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 7

Läro-/uppdragsprojekt 7

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU4
Namn: Läro-/uppdragsprojekt 7
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 20    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan motivera sina konstnärliga val
- Förstår hur teaterns olika tecken stöder varandra
- Kan tillämpa sina kunskaper praktiskt och teoretiskt inom ramen av ett teaterprojekt
- Kan marknadsföra ett projekt
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen